กรุวัดป่าแตง 

 “พระซุ้มไข่ปลา”พระซุ้มไข่ปลานี้เป็นพระศิลป์อยุธยา  มีขนาดเล็กแต่มีรายละเอียดงดงามมาก

พระซุ้มไข่ปลา
พระซุ้มไข่ปลา

 

พื้นที่วัดป่าแตง อยู่ในเขตคลองสระบัว อยุธยา มีเจดีย์หลงเหลือให้ได้ชมอยู่ 2 องค์ ซึ่งจะมีองค์ที่แปลกตานั้นจะเป็นองค์ที่สร้างด้วยศิลาแลง ปัจจุบันทรุดโทรมมากแต่ก็ได้รับการบูรณะองค์เจดีย์จากกรมศิลปากร พระซุ้มไข่ปลา เป็นพระที่กำเนิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการค้นพบที่วัดป่าแตงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพบมากที่วัดใหญ่เทพนิมิต อำเภอนครหลวง  (มักเรียกกันผิดว่ากรุอรัญญิกตามชื่อชุมชนและตำบลที่ตั้ง)  รวมทั้งยังพบที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ มีทั้งเนื้อดินและเนื้อว่าน  สำหรับพระเนื้อว่านนั้นจะพบเป็นส่วนน้อย   พระเนื้อดินส่วนมากจะลงรักปิดทองไว้  พุทธลักษณะเป็นพระนั่งปางมารวิชัย  มีซุ้มเป็นเม็ดนูนเล็ก ๆ คล้ายไข่ปลา  จึงเป็นที่มาของชื่อ  “พระซุ้มไข่ปลา”   พระซุ้มไข่ปลานี้เป็นพระศิลป์อยุธยา  มีขนาดเล็กแต่มีรายละเอียดงดงามมาก  จึงเป็นพระที่อยู่ในความนิยมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้