วันที่ 22/8/19
EMS หมายเลข EW715386205TH
คุณวชิรพล จ.ลพบุรี 15110
รหัสสินค้า IW32-460 (Levi's 501 Dead Stock)

 

วันที่ 18/8/19
EMS หมายเลข EI064470055TH
คุณภัทรา จ.นครปฐม 73140
รหัสสินค้า แหวนเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ไซส์ 58

 

วันที่ 16/8/19
EMS หมายเลข EW573534755TH
คุณณัฐพล จ.สุราษฎ์ธานี 84000

รหัสสินค้า W36-370

 

วันที่ 15/8/19
EMS หมายเลข EW573534336TH
คุณมานพ จ.ระยอง 21140
รหัสสินค้า 

390-W30 Edwin ริมแดง

 

วันที่ 2/8/19
EMS หมายเลข EW715392143TH
คุณมานพ จ.ระยอง 21140
รหัสสินค้า 
402-W32 Uniqlo jeans ริมแดง
404-W30 Uniqlo jeans ริมแดงวันที่ 2/8/19
EMS หมายเลข EW715392126TH
คุณนุญาติ จ.ยโสธร 35160
รหัสสินค้า
W33-110 Levi's ลูกฟูก