วันที่ 26/7/19
EMS หมายเลข EW715414073TH
คุณวันชัย จ.บุรีรัมย์ 31000
รหัสสินค้า W28-275
กางเกงยีนส์ Levi's 501 ริมแดงมือสอง 1984

วันที่ 25/7/19
EMS หมายเลข EW715413634TH
คุณมงคล บางซื่อ กรุงเทพ 10800
รหัสสินค้า 430
ล็อกเก็ตคณาจารย์วัดพระญาติฉากทอง

วันที่ 23/7/19
EMS หมายเลข EW573536941TH
คุณปรมัษฐ์ จ.ปทุมธานี 12160
รหัสสินค้า 
W28-004 Levi's 515-0217