นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้เขียนบล็อก 

1. บทความทั้งหมดในเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ได้เขียนขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้า ด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนโดยตรง

2. ภาพถ่ายในบล็อก เป็นภาพถ่ายที่ขอสงวนสิทธิ์ การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกกรณี การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติมีความผิดตามกฏหมาย

3. บล็อกนี้ เป็นบล็อกส่วนตัว ที่เขียน และแก้ไขโดยตัวผมทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใด

4. บล็อกนี้จะเขียนข้อมูลตามประสบการณ์ที่ได้พบเจอ และความรู้สึกส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมา ในมุมมองและข้อคิดเห็นของผมเองโดยทั้งหมด

5. ผมยินดีที่จะรับการติดต่อจากทุกคนที่ได้อ่านบล็อกของผม หากมีข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อผมทันที ผมยินดีที่จะคลายข้อกังวลเหล่านั้นให้คุณหากเป็นสิ่งที่ผมทำได้

6. ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบล็อกของผม

ผู้อ่านบล็อก

1. ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบทความของผมได้

2. ผู้อ่านสามารถติดต่อผมได้โดยคลิ๊กที่เมนู ติดต่อเรา