วันที่ 26/12/18
EMS หมายเลข EV907763608TH
คุณ ประทีป จ.สมุทรปราการ
รหัสสินค้า 
W36-329 Levi's 505

วันที่ 20/12/18
EMS หมายเลข EW094336023TH
คุณ ธราธิป จ.พัทลุง
รหัสสินค้า 
W29-394 Levi's 501 DeadStock

วันที่ 19/12/18
EMS หมายเลข EW094335204TH
คุณ ธนพูม จ.ชลบุรี
รหัสสินค้า 
W36-377

วันที่ 15/12/18
EMS หมายเลข EV976039085TH
คุณ ชาญ กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W36-331

วันที่ 15/12/18
EMS หมายเลข EV976038796TH
คุณ ผลบุญ จ.ชลบุรี
รหัสสินค้า 
W36-180

วันที่ 13/12/18
EMS หมายเลข EW094340703TH
คุณ จักกฤษ กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W28-357

วันที่ 11/12/18
EMS หมายเลข EW094339360TH
คุณ สุริยา กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W28-355
W28-356 

วันที่ 9/12/18
EMS หมายเลข ED635003012TH
คุณ อาลีฟ จ.ปัตตานี
รหัสสินค้า 
W30-341 (Dead Stock 20505-0217)

วันที่ 4/12/18
EMS หมายเลข EV630350196TH
คุณ กิตติยา จ.ลำพูน
รหัสสินค้า 
W32-009

วันที่ 4/12/18
EMS หมายเลข EV630350205TH
คุณ สถาพร จ.นครสวรรค์
รหัสสินค้า 
W38-030
W38-238