วันที่ 31/1/19
EMS หมายเลข EW093833812TH
คุณ ศราวุธ จ.อุดรธานี
รหัสสินค้า 
W38-203 Dockers

วันที่ 21/1/19
EMS หมายเลข EV907784948TH
คุณ วรรณปวีณ์ เพชรบุรี
รหัสสินค้า 
W33-367 Levi's 505

วันที่ 18/1/19
EMS หมายเลข EV907784470TH
คุณ วราภรณ์ ปทุมธานี
รหัสสินค้า 
W35-178 Guess jeans

วันที่ 16/1/19
EMS หมายเลข EV907784948TH
คุณ วรรณปวีณ์ เพชรบุรี
รหัสสินค้า 
W33-367 Levi's 505

วันที่ 10/1/19
EMS หมายเลข EV907773035TH
คุณ ประมินทร์ ปทุมธานี
รหัสสินค้า 
392-W33 Edwin 505ZXX
411-W34 TK MIXPICE

วันที่ 7/1/19
EMS หมายเลข EV907771564TH
คุณ กร กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W32-040 Levi's 517 

วันที่ 3/1/19
EMS หมายเลข EV907764651TH
คุณ ธราธิป จ.พัทลุง
รหัสสินค้า 
W30-342 Levi's 505 DeadStock

วันที่ 10/1/19
EMS หมายเลข EV907773035TH
คุณ ประมินทร์ ปทุมธานี
รหัสสินค้า 
392-W33 Edwin 505ZXX
411-W34 TK MIXPICE

วันที่ 7/1/19
EMS หมายเลข EV907771564TH
คุณ กร กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W32-040 Levi's 517 

วันที่ 3/1/19
EMS หมายเลข EV907764651TH
คุณ ธราธิป จ.พัทลุง
รหัสสินค้า 
W30-342 Levi's 505 DeadStock