แจ้งการจัดส่ง EMS ตุลาคม 2562


วันที่ 15/10/19

EMS หมายเลข EW716005631TH

คุณกลิน สมุทรปราการ 10540

รหัสสินค้า

TXRW-449


วันที่ 10/10/19

EMS หมายเลข  EW716008757TH

คุณธนาพงค์ เพชรบุรี 76120

รหัสสินค้า LW33-074