วันที่ 30/08/18 
EMS หมายเลข EV211093777TH
ชื่อ คุณเมืองมล จ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสสินค้า 
W34-340 Levi's 20505-0217 ป้ายส้ม 


วันที่ 29/08/18 
EMS หมายเลข EV211093321TH
ชื่อ คุณชาญคณาธิป จ.สุราษฏร์ธานี
รหัสสินค้า 
W34-140
W34-176


วันที่ 28/08/18 
EMS หมายเลข EV211092927TH
ชื่อ คุณขวัญชัย กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W30-324


วันที่ 27/08/18 
EMS หมายเลข EV211092595TH
ชื่อ คุณศรีอัมพร กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W32-128 


วันที่ 26/08/18 
EMS หมายเลข ED518943882TH
ชื่อ คุณพิทักษ์ จ.พัทลุง
รหัสสินค้า 
W30-255 Levi's ริมแดง 1977


วันที่ 26/08/18 
EMS หมายเลข EV211096654TH
ชื่อ คุณยงยุทธ จ.นครพนม
รหัสสินค้า 
W33-277 Levi's ริมแดง 1982
W32-253 Levi's ริมแดง 1981

วันที่ 26/08/18 
EMS หมายเลข EV211096549TH
ชื่อ คุณชาญคณาธิป จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสสินค้า 
W34-219
W34-309

วันที่ 23/08/18 
EMS EV211085988TH 
ชื่อ คุณสิทธิศักดิ์ จ.เพชรบุรี
รหัสสินค้า 
W32-276 Levi's 501 ริมแดง 

วันที่ 23/08/18 
EMS EV211085991TH 
ชื่อ คุณปฏิพัทธิ์ จ.ลพบุรี
รหัสสินค้า 
W32-145 


วันที่ 22/08/18 
EMS หมายเลข EV211095455TH
ชื่อ คุณณัฐกานต์ กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า 
W34-195 
W34-142

วันที่ 22/08/18 
EMS หมายเลข EV211095424TH
ชื่อ คุณโบว์ กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า 
W26-251


วันที่ 19/08/18 
หมายเลข EMS EV211085356TH
ชื่อ คุณสรายุทธ จ.ราชบุรี
รหัสสินค้า 
W30-280 Levi's ริมแดง


วันที่ 12/08/18 
หมายเลข EMS EV212018052TH
ชื่อ คุณโกวิทย์ กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า 
W28-307


วันที่ 7/08/18 
หมายเลข EMS EV211610136TH
ชื่อ คุณธนิสรา กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า 
W34-092


วันที่ 4/08/18 
หมายเลข EMS EV211612914TH
ชื่อ คุณชาญคณาธิป จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสสินค้า 
W34-233
W34-021