วันที่ 29/09/18
นัดรับสินค้าอยุธยา
คุณ วรวุธ จ.อยุธยา
W32-266 Levi's 501 ริมแดง ปี 1982 กระดุมเบอร์ 524
W32-261 Levi's 501 ริมแดง ปี 1979 กระดุมเบอร์ 6


วันที่ 29/09/18
EMS หมายเลข EV714973425TH
คุณ กลยุทธ จ.นครปฐม
W31-349 Levi's 501 เดทสต๊อก ปี 1983


วันที่ 24/09/18 
EMS หมายเลข EV465026060TH
ชื่อ คุณผลบุญ จ.ชลบุรี
รหัสสินค้า 
W33-208
W34-183
W34-055


วันที่ 24/09/18 
นัดรับสินค้าเอง
ชื่อ คุณนิธิกร จ.อยุธยา
รหัสสินค้า 
W36-266 Levi's 501 ริมแดง กระดุมเบอร์ 6


วันที่ 22/09/18 
นัดรับสินค้าเอง
ชื่อ คุณหญิง จ.อยุธยา
รหัสสินค้า 
W30-267 Levi's 1501 ริมแดง กระดุมเบอร์ 6


วันที่ 07/09/18 
EMS หมายเลข EV21108851TH
ชื่อ คุณนาตยา จ.พังงา
รหัสสินค้า 
W31-008


วันที่ 03/09/18 
EMS หมายเลข EV211343585TH
ชื่อ คุณมงคล กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W36-246
W36-184

วันที่ 01/09/18 
EMS หมายเลข EV211678685TH
ชื่อ คุณนาตยา จ.พังงา
รหัสสินค้า 
W30-151
W30-177
W30-334
W30316

วันที่ 01/09/18 
EMS หมายเลข EV211678694TH
ชื่อ คุณพิทักษ์ จ.พัทลุง
รหัสสินค้า 
W32-252 Levi's 501 ริมแดง กระดุมเบอร์ 6