วันที่ 31/07/18 
มารับสินค้าด้วยตนเอง คุณชาตรี จ.ปทุมธานี
รหัสสินค้า W39-273 Levi's 501 ริมแดง

วันที่ 31/07/18 
EU582507722TH คุณสาโรจน์ จ.ภูเก็ต
รหัสสินค้า W32-147 Taverniti Jeans

วันที่ 30/07/18 
EU582506744TH คุณวริศา จ.ปทุมธานี
รหัสสินค้า W32-075 BOBSON Jeans Japan


วันที่ 30/07/18 
EU582506758TH คุณพัทธนันท์ กรุงเทพ
รหัสสินค้า W32-132 Blue Way Jeans Japan


วันที่ 23/07/18 
EV212029608TH คุณนราเศรษฐ์ กรุงเทพ
รหัสสินค้า W39-274 Levi's 501 ริมแดง USA 1981


วันที่ 21/07/18 
EU582513467TH คุณกิตติศักดิ์ กรุงเทพ
รหัสสินค้า W36-221


วันที่ 20/07/18 
EU582513161TH คุณเทียนชัย จ.ประจวบขีรีขันธ์
รหัสสินค้า W32-149


วันที่ 5/07/18
EV210461767TH คุณสุนทร จตุจักร กรุงเทพ
รหัสสินค้า W33-297


วันที่ 2/07/18
Delivery คุณประสงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
รหัสสินค้า W34-220