วันที่ 28/2/19
EMS หมายเลข EV907743206TH
นท.สามารถ จ.จันทบุรี
รหัสสินค้า 
409-W36 Edwin Premium

วันที่ 25/2/19
EMS หมายเลข EW093824603TH
คุณ พิรุณรัตน์ จ.สกลนคร
รหัสสินค้า 
W32-061
W32-336
W32-289

วันที่ 3/2/19
EMS หมายเลข EW093834883TH
คุณ สรัญญา กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W28-361 Levi's 501 Super Skinny

วันที่ 1/2/19
EMS หมายเลข EW093834282TH
คุณ ภาณุวัตร จ.ปทุมธานี
รหัสสินค้า 
W36-332 Levi's 569