วันที่ 27/06/18
EU582480477TH จ.อำนาจเจริญ
รหัสสินค้า W38-127

วันที่ 20/06/18
EU582483592TH คุณสุรศักดิ์ จ.เชียงราย
รหัสสินค้า W34-241

EU582483558TH คุณเก่งกาจ กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า W36-140 

วันที่ 19/06/18
EU582483310TH คุณจารุวัฒน์ จ.สระบุรี
รหัสสินค้า W42-269 Levi's Vintage 1979 ริมแดง

วันที่ 9/06/18
EU586861391TH คุณชาญณรงค์ จ.สมุทรปราการ
รหัสสินค้า W28-254 Levi's Vintage 1981 ริมแดง

วันที่ 7/06/18 
EU577124107TH คุณสมบูรณ์ จ.กระบี่
รหัสสินค้า W32-146
รหัสสินค้า W34-086
รหัสสินค้า W34-091
รหัสสินค้า W34-094
รหัสสินค้า W35-175
รหัสสินค้า W35-130

วันที่ 6/06/18 
EU577123659TH คุณธนาทิป จ.บุรีรัมย์
รหัสสินค้า W36-028

วันที่ 4/06/18
EU360179110TH คุณณัฐิมาศ กรุงเทพ
รหัสสินค้า W26-283 Levi's Vintage Big E ริมแดง

วันที่ 2/06/18
EU360178295TH คุณศุภสิทธิ กรุงเทพ
รหัสสินค้า W32-124

วันที่ 2/06/18
EU360178304TH คุณสิทธิกร จ.นนทบุรี
รหัสสินค้า W34-195
รหัสสินค้า W34-325
รหัสสินค้า W38-210