วันที่ 25/3/19
EMS หมายเลข EW473281170TH
คุณ อนุกูล ประจวบคีรีขันธ์ 77150
รหัสสินค้า 
396-W32 Uniqlo Japan

วันที่ 17/3/19
EMS หมายเลข EB213273140TH
คุณ เฉลิมชัย กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W36-105 Levi's 517 ลูกฟูก


วันที่ 17/3/19
EMS หมายเลข EB213273119TH
คุณ เมธา กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
388-W40 Edwin Japan ริมแดง

วันที่ 14/3/19
EMS หมายเลข EW585510969TH
คุณ เมธา กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
400-W38 Uniqlo Japan ริมแดง

วันที่ 5/3/19
EMS หมายเลข EW585501953TH
คุณ Moo กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W38-386 Levi's 505

วันที่ 11/3/19
EMS หมายเลข EW585509435TH
คุณ สัมฤทธิ์ นนทบุรี
รหัสสินค้า 
W38-328 Levi's 505

วันที่ 5/3/19
EMS หมายเลข EW585501953TH
คุณ Moo กรุงเทพ
รหัสสินค้า 
W38-386 Levi's 505