วันที่ 28/4/19
EMS หมายเลข EW585504464TH
คุณทิตยาพร จ.กรุงเทพ 10220
รหัสสินค้า 
W34-037 GL Heart
W33-016 Edwin Japan
W34-022 Levi's 502TM

วันที่ 28/4/19
EMS หมายเลข EW585504420TH
คุณยุทธนา จ.ราชบุรี 70110
รหัสสินค้า 
JKM-040 แจ็คเก็ต Levi's 77597-2828 USA

วันที่ 27/4/19
EMS หมายเลข EW585504172TH
คุณสิริลักษณ์ กรุงเทพ บางเขน 10220
รหัสสินค้า 
W30-343 Levi's 517-0217 Dead Stock
W31-391 Levi's 501 ปี 1990 Dead Stock
W31-389 Levi's 501 ปี 1984 Dead Stock

วันที่ 21/4/19
EMS หมายเลข EV904390650TH
คุณนคร จ.สุโขทัย 64160
รหัสสินค้า 
CW36-006 Levi's 501 Super Black

วันที่ 19/4/19
EMS หมายเลข EW473295960TH 
คุณตะวัน กรุงเทพ 10600
รหัสสินค้า 
W30-032 Edwin 402 Made in Japan

วันที่ 19/4/19
EMS หมายเลข EW273296007TH 
คุณมนตรี จ.อุบลราชธานี 34110
รหัสสินค้า 
W36-225 Levi's 514


วันที่ 17/4/19
EMS หมายเลข EW278656656TH 
คุณปริมพล จ.นนทบุรี 11000
รหัสสินค้า 
W32-122 Levi's 515-0217

วันที่ 17/4/19
EMS หมายเลข EW278656642TH 
คุณขนิษฐา กรุงเทพ 10510
รหัสสินค้า 
W34-002 Edwin Exclusive Vintage

วันที่ 15/4/19
EMS หมายเลข EW278656639TH 
คุณวัชรพงษ์ จ.เชียงใหม่ 50300
รหัสสินค้า 
W36-009 Edwin London Slim Japan

วันที่ 15/4/19
EMS หมายเลข EW278656660TH 
คุณมนตรี จ.อุบลราชธานี 34110
รหัสสินค้า W35-381
W35-381 Levi's 550 Relaxed straight

วันที่ 10/4/19
EMS หมายเลข EW473293155TH
คุณวิทวัส กรุงเทพ 10530
รหัสสินค้า 
W30-256 Levi's 501 ริมแดงปี 1980

วันที่ 8/4/19
EMS หมายเลข EW473291628TH
คุณกัลยรัตน์ กรุงเทพ 10520
รหัสสินค้า 
W36-247 Levi's Signature

วันที่ 6/4/19
EMS หมายเลข EW473290675TH
คุณกฤษดา จ.สมุทรสาคร 74000
รหัสสินค้า 
W36-352 Levi's 505

วันที่ 4/4/19
EMS หมายเลข EW473289139TH
คุณ วีระศักดิ์ จ.กระบี่
รหัสสินค้า 
W33-001 Levi's 503B ริมแดง ญี่ปุ่น