วันที่ 30/5/19
EMS หมายเลข EW570973829TH
คุณพลี จ.นราธิวาส 96160
รหัสสินค้า 
390-W32 Edwin 505X ริมแดง

วันที่ 24/5/19
EMS หมายเลข EW570972103TH
คุณอรรคพล จ.สมุทรปราการ 10270
รหัสสินค้า 
RW-450 รองเท้า Red Wing 8111 Iron Ranger

วันที่ 17/5/19
EMS หมายเลข EW570975025TH
คุณทิตยาพร จ.กรุงเทพ 10220
รหัสสินค้า 
W34-027 Arnold Palmer Japan
W32-154 Edwin Japan

วันที่ 14/5/19
EMS หมายเลข EW473303555TH
คุณพรทิพย์ กทม. 10240
รหัสสินค้า 
W29-393 Levi's 501 Dead stock

วันที่ 14/5/19
EMS หมายเลข EW473303238TH
คุณ Tuwasamri จ.นราธิวาส 96160
รหัสสินค้า 
FW32-049 Levi's 501 Mexico
FW32-050 Levi's 501 Mexico
FW31-052 Levi's 501 Black Mexico

วันที่ 7/5/19
EMS หมายเลข EW585508695TH
คุณกีรภักดิ์ จ.แพร่ 54130
รหัสสินค้า 
W30-013 
W30-014 

วันที่ 6/5/19
EMS หมายเลข EW473835228TH
คุณมณตรี จ.อุบลราชธานี 34110
รหัสสินค้า 
LW35-067 Levi's 501 USA

วันที่ 2/5/19
EMS หมายเลข EW585506434TH
คุณทิตยาพร จ.กรุงเทพ 10220
รหัสสินค้า 
W34-34 Edwin Japan

วันที่ 2/5/19
EMS หมายเลข EW585506479TH
คุณมณตรี จ.อุบลราชธานี 34110
รหัสสินค้า 
W36-362 Levi's 501 
EW36-060 Levi's 501 Haiti