วันที่ 12/6/19
EMS หมายเลข EW573521173TH
คุณโชคชัย จ.อุดรธานี 41000
รหัสสินค้า 
W30-021 Edwin Japan
W29-410 Levi's 533

วันที่ 12/6/19
EMS หมายเลข EW573521139TH
คุณวิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45000
รหัสสินค้า 
TXRW-449

วันที่ 8/6/19
EMS หมายเลข EW573519055TH
คุณ Tuwasamri จ.นาราธิวาส 96160
รหัสสินค้า
W30-129 Levi's 501 Mexico

วันที่ 7/6/19
EMS หมายเลข EW573518506TH
คุณชัยพร จ.สุพรรณบุรี 72130
รหัสสินค้า
NW33-108 Levi's 501 Haiti

วันที่ 6/6/19
EMS หมายเลข EW573518165TH
คุณกร ประเวศ กรุงเทพ 10250
รหัสสินค้า
W34-380