วันที่ 29/10/18
EMS หมายเลข EV465071355TH
คุณ หทัยชนก กรุงเทพ
รหัสสินค้า W33-087

วันที่ 25/10/18
EMS หมายเลข EY033489502TH
คุณ ทรงเกียรติ จ.สิงห์บุรี
รหัสสินค้า W36-018


วันที่ 13/10/18
EMS หมายเลข EV465067002TH
คุณ รุ่งราตรี จ.สมุทรปราการ
รหัสสินค้า W40-200