11.ด้ายเดี่ยว (Single Stitched) ที่เรามักเรียกกันว่า "ซิงเกิ้ล" นั่นแหละครับ มันจะเป็นการเดินจักรเย็บด้าย ด้วยด้ายเส้นเดียวธรรมดา เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีจักรเย็บผ้าสมัยนั้นมีความสามารถทำได้เพียงเท่านี้ ในบางส่วน ซึ่งการเดินเส้นด้ายเดี่ยวบริเวณขอบกระเป๋าหลังนั้นได้เลิกไปประมาณช่วงปี 1974 

ด้ายเดี่ยว (Single Stitched)
11.ด้ายเดี่ยว (Single Stitched)

 

 12.ด้ายลูกโซ่ (Chain Stitched) ภายหลังจากปี 1974 บริเวณขอบกระเป๋าหลังกางเกงยีนส์ลีวาย ได้ถูกเปลี่ยไปเป็นการเดินด้ายเย็บแบบลูกโซ่

ด้ายลูกโซ่ (Chain Stitched)
12.ด้ายลูกโซ่ (Chain Stitched)

13.สายรัดเอว (Back Belt, The Cinch) มันมีหน้าที่ปรับกระชับเอวให้พอดีกับผู้สวมใส่ตั้งแต่ปี 1873 เป็นต้นมา เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีเข็มขัดใช้ และปลายปี 1942 สายเข็มขัดเริ่มมีบทบาทกับกางเกงทั่วไป ในปี 1944 สายรัดเอวจึงถูกปลดออกไปจากด้านหลังของกางเกงยีนส์ลีวาย

สายรัดเอว (Back Belt)
13.สายรัดเอว (Back Belt)

14.รหัสหลังกระดุมลีวาย (Code Back Button) เป็นรหัสที่ตอกไว้สำหรับระบุโรงงานผลิตแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจุบันมีมากมายทั่วโลก รหัสตัวเลขก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ

โค้ดตัวเลขหลังกระดุม (Code Back Button)
14.โค้ดตัวเลขหลังกระดุม (Code Back Button)

15.ป้ายแคร์ (Care Instruction Tag) ป้ายระบุการดูแลรักษา ป้ายนี้จะอยู่ด้านในกางเกงยีนส์ลีวาย ถูกเย็บติดไว้กับตะเข็บกางเกง ด้านหนึ่งจะระบุวิธีการทำความสะอาดยีนส์ และอีกด้านจะมีรหัสตัวเลขซึ่งสามารถบอก สถานที่ผลิต วันเดือนปี ที่ผลิต รุ่น ไซส์ และรหัสของผ้า

ป้ายแคร์ (Care Instruction Tag)
15.ป้ายแคร์ (Care Instruction Tag)